ข้อมูลติดต่อ


โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
472 หมู่ 7 ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์ : 081-7685245
E-mail :  41030177 @udonthani3.go.th