ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2565
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site)
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง เลื่อนการตรวจคัดกรอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่องกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่องประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่องกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
พระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเพื่อชาวไทย โครงการแก้มลิง
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
พระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเพื่อชาวไทย โครงการปลูกหญ้าแฝก
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On-Hand) และเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ฉบับที่ ๖
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On-Hand) และเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ฉบับที่ ๕
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
กำหนดการรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64