ภาพกิจกรรม
การตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙ ในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๕ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙  ในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๕ คน ตามมาตรการการป้องกัน ผลการตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙  ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) ครั้งที่ ๔ ผลการตรวจเป็นผลลบ (Negative) ทุกคน ประมวลภาพได้ดังนี้

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2565,21:33   อ่าน 69 ครั้ง