สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุรการ เถิงเพ็งพัน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอภิญญา กุลบุตร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายวินิจ ชีพจำเป็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายธิติ คำสียา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายคณากร เกษโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวณัฐยา อิทธิจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิสิทธิ์ ดุงศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

Mr. Enock Kipchirchir Kigen
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1