ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๕ - ๑๑ ปี รอบที่ ๑
     ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง   ๕ - ๑๑ ปี รอบที่ ๑  จำนวน ๒๕๐  คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ในนามของคณะครูและบุคลากรฯ ทุกคน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ที่มาดำเนินการให้ในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,14:34   อ่าน 164 ครั้ง