ภาพกิจกรรม
Open House Open Classroom
      ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ นำนักเรียนและคณะครู ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (MEP.) เข้าร่วมกิจกรรม   
  Open House  Open Classroom  ครั้งที่ ๑  ณ  อาคารโดม  สพป. อด. ๓ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้            
  โดยการฝึกปฏิบัติจริง  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารต่อกันได้  โดยมีนายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ ผอ. สพป. อด. ๓ 
  เป็นประธานในพิธีเปิด"   ประมวลภาพได้ดังนี้

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,21:35   อ่าน 27 ครั้ง