ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “พิธีมอบเกียรติบัตรการสำเร็จการศึกษาและ ปัจฉิมนิเทศ” ให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
      ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ได้จัดกิจกรรม “พิธีมอบเกียรติบัตรการสำเร็จการศึกษาและ
ปัจฉิมนิเทศ” ให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประมวลภาพ ดังนี้

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,21:58   อ่าน 30 ครั้ง