ภาพกิจกรรม
พิธีรับ - มอบ ห้องสมุดดิจิทัล จากบริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด โดยคุณแม่แฉล้ม มีใย และครอบครัว
         ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  ได้จัดพิธีรับ - มอบ  ห้องสมุดดิจิทัล  จากบริษัท
ตั้งจิตรพืชผล จำกัด  โดยคุณแม่แฉล้ม มีใย  และครอบครัว  เป็นมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐  บาท   และการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน จาก หจก.แสนอุดมปิโตรเลียมและปั๊ม ปตท.บ้านดุง เป็นมูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีท่านรองธีรยุทธ อุ่นวิเศษ 
รอง ผอ.สพป.อด.๓  เป็นประธานรับมอบ  ประมวลภาพกิจกรรม ได้ดังนี้

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,10:29   อ่าน 114 ครั้ง