ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง ๑
          ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรวาล สูงห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
     นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง ๑ จัดขึ้น
     ณ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ และโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
     จำนวน ๕๓ รายการ และได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้ไปต่อระดับเขต จำนวน ๒๗ รายการประมวลภาพ ดังนี้

โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565,11:12   อ่าน 51 ครั้ง