ภาพกิจกรรม
ส่ง คุณครูธิติมา สารรัตน์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ นำโดยนายจักรวาล สูงห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน          นางอรนุช ธรรมวงศา  นางศิริวรรณ นรินทร์นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสายงาน หัวหน้าสายชั้น   ได้ไปส่งคุณครูธิติมา สารรัตน์ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ที่ภูมิลำเนา ณ โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยอย่างอบอุ่น  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,22:45   อ่าน 18 ครั้ง