ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site)

เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site)

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVD -19)  จึงประกาศงดจัดการเรียนการสอน (On site ที่โรงเรียน

ระหว่าง  วันที่ 24-31 มกราคม 2565  ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Hybrid(On-Hand, On-Demand, On-Air,Online) และเปิดทำการเรียนการสอน

(On site) ที่โรงเรียน ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดอุดรธานี อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565


โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2565,08:25   อ่าน 715 ครั้ง