ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 มีมติให้เปิดเรียน On Site เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6

ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  นั้น

(นักเรียนชั้นอนุบาล ให้เรียนที่บ้าน  ด้วยรูปแบบ On-Hand, On-Demand, Online)

เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมโรค

จึงกำหนดการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19  ด้วยชุดตรวจ ATK แก่นักเรียนและครูทุกคน

                                     ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์                                             
 และกำหนดเปิดเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  100 %  

   ในวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

(กรณีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19  ให้เข้ารับการรักษาและกักตัว  ตามคำแนะนำของแพทย์)

        

หมายเหตุ : ผู้ปกครองนำนักเรียน เข้ารับการตรวจ ATK ภายในวันและเวลาดังกล่าว และนำนักเรียนกลับบ้าน เรียน Online, On-Hand

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 841 ครั้ง