ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

ประกาศ  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2565
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เปิดเรียน On Site ในระดับอนุบาล 2-3
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565
เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมโรค
จึงกำหนดการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19  ด้วยชุดตรวจ ATK. แก่นักเรียน
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 . – 12.00 .  
       ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์            
                                                      

(กรณีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19  ให้เข้ารับการรักษาและกักตัว  ตามคำแนะนำของแพทย์)  


ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดอุดรธานี อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565      

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2565,10:43   อ่าน 916 ครั้ง