ผู้บริหาร

นายจักรวาล สูงห้างหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2021
ปรับปรุง 17/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 157011
Page Views 171644
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คอนสาย กู่แก้ว
2 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย คอนสาย กู่แก้ว
3 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ คอนสาย กู่แก้ว
4 โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน คอนสาย กู่แก้ว
5 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ คอนสาย กู่แก้ว
6 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว คอนสาย กู่แก้ว
7 โรงเรียนบ้านค้อน้อย คอนสาย กู่แก้ว
8 โรงเรียนบ้านโยธา ค้อใหญ่ กู่แก้ว
9 โรงเรียนบ้านไพจาน ค้อใหญ่ กู่แก้ว
10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน ค้อใหญ่ กู่แก้ว
11 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว บ้านจีต กู่แก้ว
12 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง บ้านจีต กู่แก้ว
13 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน บ้านจีต กู่แก้ว
14 โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
15 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
16 โรงเรียนบ้านวังแข้ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
17 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย โนนทองอินทร์ กู่แก้ว
18 โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ ทุ่งฝน ทุ่งฝน
19 โรงเรียนอนุบาลวิฆเนศวร์ ทุ่งฝน ทุ่งฝน
20 โรงเรียนชุมชนกุดค้า ทุ่งฝน ทุ่งฝน
21 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน
22 โรงเรียนบ้านท่าช่วง ทุ่งฝน ทุ่งฝน
23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ทุ่งฝน ทุ่งฝน 042-269073
24 โรงเรียนบ้านโพนสูง ทุ่งฝน ทุ่งฝน
25 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
26 โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
27 โรงเรียนบ้านคำเจริญ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
28 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน
29 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง นาชุมแสง ทุ่งฝน
30 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาชุมแสง ทุ่งฝน
31 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา นาชุมแสง ทุ่งฝน
32 โรงเรียนบ้านช้าง นาทม ทุ่งฝน 042250422
33 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม ทุ่งฝน
34 โรงเรียนชุมชนดงเย็น ดงเย็น บ้านดุง
35 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข ดงเย็น บ้านดุง
36 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ดงเย็น บ้านดุง
37 โรงเรียนบ้านป่าเป้า ดงเย็น บ้านดุง
38 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ ดงเย็น บ้านดุง
39 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง ถ่อนนาลับ บ้านดุง
40 โรงเรียนบ้านหนองลาด ถ่อนนาลับ บ้านดุง
41 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ ถ่อนนาลับ บ้านดุง
42 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ถ่อนนาลับ บ้านดุง
43 โรงเรียนบ้านนามั่ง ถ่อนนาลับ บ้านดุง
44 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา นาคำ บ้านดุง
45 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ นาคำ บ้านดุง
46 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา นาคำ บ้านดุง
47 โรงเรียนบ้านนาคำ นาคำ บ้านดุง
48 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก นาคำ บ้านดุง
49 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ นาคำ บ้านดุง
50 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ นาคำ บ้านดุง
51 โรงเรียนบ้านนาดี นาคำ บ้านดุง
52 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง นาคำ บ้านดุง
53 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ นาไหม บ้านดุง
54 โรงเรียนบ้านนาคำวัง นาไหม บ้านดุง
55 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง นาไหม บ้านดุง
56 โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ นาไหม บ้านดุง
57 โรงเรียนบ้านนาไหม นาไหม บ้านดุง
58 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง นาไหม บ้านดุง
59 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ นาไหม บ้านดุง
60 โรงเรียนบ้านดงยาง บ้านจันทน์ บ้านดุง
61 โรงเรียนบ้านตูม บ้านจันทน์ บ้านดุง
62 โรงเรียนบ้านทรายมูล บ้านจันทน์ บ้านดุง
63 โรงเรียนบ้านดงหวาย บ้านจันทน์ บ้านดุง
64 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา บ้านจันทน์ บ้านดุง
65 โรงเรียนบ้านจันทน์ บ้านจันทน์ บ้านดุง
66 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ บ้านจันทน์ บ้านดุง
67 โรงเรียนบ้านชัย บ้านชัย บ้านดุง
68 โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านชัย บ้านดุง
69 โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านชัย บ้านดุง
70 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านชัย บ้านดุง
71 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ บ้านชัย บ้านดุง
72 โรงเรียนบ้านนาสีนวล บ้านชัย บ้านดุง
73 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา บ้านชัย บ้านดุง
74 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง บ้านชัย บ้านดุง
75 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง บ้านดุง บ้านดุง
76 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ บ้านดุง บ้านดุง
77 โรงเรียนชุมชนบ้านดุง บ้านดุง บ้านดุง 042-271363
78 โรงเรียนบ้านปอพาน บ้านดุง บ้านดุง
79 โรงเรียนบ้านนาโฮง บ้านดุง บ้านดุง
80 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด บ้านดุง บ้านดุง
81 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ บ้านดุง บ้านดุง
82 โรงเรียนบ้านคำภูเงิน บ้านตาด บ้านดุง
83 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย บ้านตาด บ้านดุง
84 โรงเรียนบ้านสมวิไล บ้านตาด บ้านดุง
85 โรงเรียนบ้านโคกกลาง บ้านตาด บ้านดุง
86 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง บ้านตาด บ้านดุง
87 โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี บ้านม่วง บ้านดุง
88 โรงเรียนบ้านเมืองไพร บ้านม่วง บ้านดุง
89 โรงเรียนบ้านศรีเมือง บ้านม่วง บ้านดุง
90 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านม่วง บ้านดุง
91 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง บ้านม่วง บ้านดุง -
92 โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ วังทอง บ้านดุง
93 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง บ้านดุง 0-42913124
94 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง
95 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ศรีสุทโธ บ้านดุง 0817685245
96 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บ้านดุง 042-271364,042-274004
97 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ศรีสุทโธ บ้านดุง
98 โรงเรียนอนุบาลพระมหาไถ่บ้านดุง ศรีสุทโธ บ้านดุง
99 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ศรีสุทโธ บ้านดุง 042-271619
100 โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีสุทโธ บ้านดุง
101 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล อ้อมกอ บ้านดุง
102 โรงเรียนบ้านดงดารา อ้อมกอ บ้านดุง 019543884
103 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ อ้อมกอ บ้านดุง
104 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี อ้อมกอ บ้านดุง
105 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ้อมกอ บ้านดุง
106 โรงเรียนบ้านโนนหอม อ้อมกอ บ้านดุง
107 โรงเรียนบ้านฝาง โพนสูง บ้านดุง
108 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา โพนสูง บ้านดุง
109 โรงเรียนบ้านนาจาน โพนสูง บ้านดุง 042-136586
110 โรงเรียนบ้านปากดง โพนสูง บ้านดุง
111 โรงเรียนบ้านนายม ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
112 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
113 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาด ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
114 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
115 โรงเรียนบ้านดอนกลอย ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
116 โรงเรียนบ้านไทย ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์
117 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด นาทราย พิบูลย์รักษ์
118 โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรี นาทราย พิบูลย์รักษ์
119 โรงเรียนบ้านหนองไผ ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) นาทราย พิบูลย์รักษ์
120 โรงเรียนบ้านดอนม่วง นาทราย พิบูลย์รักษ์
121 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน นาทราย พิบูลย์รักษ์
122 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
123 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
124 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
126 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
127 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก ดอนหายโศก หนองหาน
128 โรงเรียนบ้านนาอุดม ดอนหายโศก หนองหาน
129 โรงเรียนบ้านหนองกล้า ดอนหายโศก หนองหาน
130 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด ดอนหายโศก หนองหาน 0819742811
131 โรงเรียนบ้านบ่อคํา ดอนหายโศก หนองหาน
132 โรงเรียนบ้านหนองผือ บ้านยา หนองหาน
133 โรงเรียนบ้านยา บ้านยา หนองหาน
134 โรงเรียนบ้านหันน้อย บ้านยา หนองหาน
135 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม บ้านยา หนองหาน
136 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา บ้านเชียง หนองหาน
137 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ บ้านเชียง หนองหาน
138 โรงเรียนบ้านคำอ้อ บ้านเชียง หนองหาน
139 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) บ้านเชียง หนองหาน
140 โรงเรียนบ้านดงเย็น บ้านเชียง หนองหาน
141 โรงเรียนบ้านปูลู บ้านเชียง หนองหาน
142 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สวัสดิ์วิทยา ผักตบ หนองหาน 042-149128
143 โรงเรียนบ้านป่าก้าว ผักตบ หนองหาน
144 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล ผักตบ หนองหาน
145 โรงเรียนหนองกอบง ผักตบ หนองหาน
146 โรงเรียนบ้านนาฮัง ผักตบ หนองหาน
147 โรงเรียนบ้านกะพี้ ผักตบ หนองหาน
148 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก ผักตบ หนองหาน
149 โรงเรียนบ้านหนองบัว ผักตบ หนองหาน
150 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว พังงู หนองหาน
151 โรงเรียนบ้านพังซ่อน พังงู หนองหาน 042250795
152 โรงเรียนบ้านโคกถาวร พังงู หนองหาน
153 โรงเรียนบ้านขาวัว พังงู หนองหาน
154 โรงเรียนบ้านนาดี พังงู หนองหาน
155 โรงเรียนบ้านเรืองชัย พังงู หนองหาน 042220284
156 โรงเรียนบ้านม่วง พังงู หนองหาน
157 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย พังงู หนองหาน
158 โรงเรียนบ้านพังงู พังงู หนองหาน
159 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา พังงู หนองหาน
160 โรงเรียนบ้านนาเยีย สร้อยพร้าว หนองหาน
161 โรงเรียนบ้านวังฮาง สร้อยพร้าว หนองหาน
162 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ สร้อยพร้าว หนองหาน
163 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว สร้อยพร้าว หนองหาน
164 โรงเรียนบ้านหงษาวดี สร้อยพร้าว หนองหาน
165 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สะแบง หนองหาน
166 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ สะแบง หนองหาน
167 โรงเรียนบ้านสะแบง สะแบง หนองหาน
168 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง สะแบง หนองหาน
169 โรงเรียนบ้านดงวังพัง สะแบง หนองหาน
170 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองสระปลา หนองหาน
171 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน หนองสระปลา หนองหาน
172 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา หนองสระปลา หนองหาน
173 โรงเรียนอนุบาลฤชานันท์ หนองหาน หนองหาน
174 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองหาน หนองหาน
175 โรงเรียนบ้านดงโพนยอ หนองหาน หนองหาน
176 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน หนองหาน 042261187
177 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง หนองหาน หนองหาน
178 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน หนองหาน 042-209230
179 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) หนองหาน หนองหาน
180 โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) หนองหาน หนองหาน
181 โรงเรียนบ้านโสกหมู หนองหาน หนองหาน
182 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน หนองหาน
183 โรงเรียนบ้านเชียงงาม หนองหาน หนองหาน
184 โรงเรียนอนุบาลกฤชานันท์ หนองหาน หนองหาน
185 โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน หนองเม็ก หนองหาน
186 โรงเรียนบ้านโคกสูง หนองเม็ก หนองหาน
187 โรงเรียนบ้านหนองนกทา หนองเม็ก หนองหาน
188 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน
189 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง หนองเม็ก หนองหาน
190 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ หนองเม็ก หนองหาน
191 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด หนองเม็ก หนองหาน
192 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองไผ่ หนองหาน
193 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก หนองไผ่ หนองหาน
194 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ หนองหาน 042-260255
195 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ หนองไผ่ หนองหาน
196 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี โพนงาม หนองหาน
197 โรงเรียนบ้านดงคำ โพนงาม หนองหาน
198 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล โพนงาม หนองหาน
199 โรงเรียนบ้านสะคาม โพนงาม หนองหาน
200 โรงเรียนบ้านหนองสองแห้วประชาสรรค์ โพนงาม หนองหาน
201 โรงเรียนบ้านศาลา โพนงาม หนองหาน
202 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง โพนงาม หนองหาน
203 โรงเรียนบ้านโพนงาม โพนงาม หนองหาน
204 โรงเรียนบ้านนางิ้ว โพนงาม หนองหาน
205 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว โพนงาม หนองหาน
206 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา คำเลาะ ไชยวาน
207 โรงเรียนบ้านคำ คำเลาะ ไชยวาน
208 โรงเรียนบ้านคำเลาะ คำเลาะ ไชยวาน
209 โรงเรียนบ้านวังชมภู คำเลาะ ไชยวาน
210 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด คำเลาะ ไชยวาน
211 โรงเรียนบ้านคำบอน คำเลาะ ไชยวาน
212 โรงเรียนสยามกลการ 3 คำเลาะ ไชยวาน
213 โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก ไชยวาน 0-4213-3303
214 โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง หนองหลัก ไชยวาน
215 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง หนองหลัก ไชยวาน
216 โรงเรียนบ้านหนองอิอู หนองหลัก ไชยวาน
217 โรงเรียนชุมชนสะงวย หนองหลัก ไชยวาน
218 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ โพนสูง ไชยวาน
219 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โพนสูง ไชยวาน
220 โรงเรียนบ้านป่าก้าว โพนสูง ไชยวาน
221 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โพนสูง ไชยวาน
222 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา โพนสูง ไชยวาน
223 โรงเรียนบ้านคำม่วง โพนสูง ไชยวาน
224 โรงเรียนไชยวานวิทยา ไชยวาน ไชยวาน
225 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ ไชยวาน ไชยวาน
226 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน 042265547
227 โรงเรียนหนองแวงวิทยา ไชยวาน ไชยวาน
228 โรงเรียนร่มเกล้า 2 ไชยวาน ไชยวาน
229 โรงเรียนบ้านหนองแซง ไชยวาน ไชยวาน
230 โรงเรียนบ้านคำยาง ไชยวาน ไชยวาน