ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอน ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิรดี พรมแสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,15:02  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอน ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,13:46  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลมาตรฐานระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,20:02  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลมาตรฐานระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน การศึกษาปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกวลิน จันแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,20:00  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,19:58  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกวลิน จันแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,19:48  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “ครูดีในดวงใจ”
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกานต์ ศรีปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,15:27  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,10:22  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..